Personvern

Siste revisjon: 11. Mars 2024

 

Vi er forpliktet til å beskytte personopplysninger vi innhenter og behandler. Når du besøker en Rebil nettside, bestiller våre produkter eller ber om våre tjenester, gjelder denne Personvernerklæringen.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Rebil Mobility AS (925 924 156MVA), registrert i Parkveien 12, 0350, Oslo, Norge med lokasjon i Dyrskuevegen 4, 2040, Kløfta (samlet betegnet nedenfor som “vi “oss” “vår” eller “Rebil”).

1. Innledning

Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Vi samler og lagrer personopplysninger for å kunne yte våre tjenester til deg.

2. Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Selskapet er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler.

3. Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig til deg, er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger. Under følger en oversikt over hvordan vi samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er.

 • Opplysninger du selv oppgir til oss:
  Når du registrerer deg på rebil.no eller kjøper varer og tjenester av oss må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, kontaktinformasjon og informasjon om kjøretøy.
 • Vår korrespondanse:
  Hvis du er i kontakt med oss, slik som henvendelser til kundesenteret eller dialog med våre kunderådgivere, vil vi lagre dette.
 • Kjøpsinformasjon:
  Dersom du kjøper varer eller tjenester av oss, vil vi lagre opplysninger om hvilke tjenester du har kjøpt. Dersom du kjøper eller selger kjøretøy fra/til oss, vil vi også lagre opplysninger om selve kjøretøyet, slik som registreringsnummer, chassisnummer, utstyr, tilstand og vedlikeholdshistorikk.
 • Opplysninger om bruk av nettsidene:
  Når du bruker våre nettsider, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler informasjon om din enhet, internettilkobling, IP-adresse og nettverks-id, samt hvilke sider du er inne på og hvilke funksjoner du har brukt på sidene.
 • Opplysninger via partnere og annonsører:
  Vi mottar også informasjon fra andre kilder slik som partnere og annonsører. En annonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss.
 • Opplysninger fra offentlige registre:
  Fra States Vegvesen får vi informasjon om kjøretøyet og annen informasjon som er nødvendig for å kunne kalle bilen inn til periodisk kjøretøykontroll.
 • Opplysninger ved kjøp eller salg:
  Ved kjøp, salg eller bruk av vår verkstedtjenester vil vi lagre ytterligere informasjon for å kunne yte tjenesten. Dette inkluderer personnummer for å sikkert identifisere den rettmessige eier av bilen ved kjøp eller salg av bil og registrering, betalingsopplysninger, spesifikk informasjon om kjøretøyet og opplysninger som er gitt i den forbindelse.

4. Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.

5. Hva brukes opplysningene til?

Vi bruker personopplysningene dine for å oppnå følgende formål:

Formål:

Når du besøker nettsiden rebil.no, benytter vi informasjon om din aktivitet på nettsiden og samspillet med oss som er nødvendig for at vi skal kunne gi deg de tjenester du etterspør. I tillegg samler og analyserer vi denne informasjon for å forhindre svindel og å måle kvaliteten og effekten av vår nettside, samt våre produkter og tjenester. Med ditt samtykke vil vi også kunne bruke denne informasjonen til å gi deg bedre service når du kontakter oss eller vise deg markedsføring basert på dine personlige preferanser på nettsiden rebil.no, eller via en av våre annonse partnere på en tredjeparts nettside som du kanskje besøker. Med ditt samtykke vil vi også benytte denne informasjonen til å sende deg nyhetsbrev basert på dine preferanser. For disse formål benytter nettsiden informasjonskapsler og lignende teknologi.

Rettslig grunnlag

Det viktigste rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger er at dette er nødvendig for å kunne oppfylle en avtale mellom deg og Rebil, for eksempel hvis du kjøper en bil, ber om viss informasjon eller legger inn en bestilling på våre tjenester. I noen tilfeller kan behandlingen være nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse, for eksempel plikt til å behandle visse data for overføring eller registrering av bil og for å føre nøyaktige regnskap og poster for økonomiske eller skattemessige formål. I visse tilfeller er behandlingen basert på ditt samtykke, for eksempel hvis du har meldt deg på våre nyhetsbrev eller tilpasset markedsføring på grunnlag av informasjonskapsler. Videre har Rebil en berettiget interesse i å forhindre svindel og å forbedre innholdet på nettstedet, dets produkter og tjenester i henhold til en analyse av din aktivitet på nettsiden, kjøp og interaksjon med oss.

Visning av nettside

Når du besøker nettsiden vår, behandler vi opplysninger om din enhet, tilkobling og IP-adresse for å vise nettsiden på en måte som er tilpasset det tekniske utstyret du åpner nettsiden med.

Den berettigede interessen å kunne vise våre nettsider på en tilpasset måte.

Levere tjenestene våre

Vi bruker personopplysningene dine til å levere våre tjenester til deg. For eksempel trenger vi kontaktinformasjon for å kunne kontakte deg og levere tjenesten, informasjon om kjøretøyet for å kunne gi et pristilbud, for å kunne betale for våre tjenester og for å kunne registrere kjøretøy på deg. Vår tjenesteleveranse inkluderer kundeoppfølgingen, hvor vi vil kontakte deg telefonisk, på sms, epost ol.

For å oppfylle vår kontrakt med deg.

Den berettigede interessen å kunne levere tjenestene våre.

Administrere kundeforholdet og yte support

Vi bruker personopplysningene dine for å administrere kundeforholdet og å yte support. 

For å oppfylle vår kontrakt med deg.

Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

Markedsføring

Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter du har kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.

Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.

Markedsføring på nettsidene våre: Vi viser deg markedsføring både for våre egne produkter og samarbeidspartneres produkter på våre nettsider.

Markedsføring for egne tjenester på SMS, e-post o.l.: Vi vil sende deg markedsføring for våre egne varer og tjenester av tilsvarende type som du allerede har kjøpt på SMS, e-post og andre elektroniske kommunikasjonsmidler.

Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.

Dersom du samtykker til det vil vi også sende deg markedsføring for andre typer varer og tjenester som vi tilbyr.

Markedsføring av samarbeidspartneres tjenester: Dersom du samtykker til det vil vi sende deg markedsføring for våre samarbeidspartneres varer og tjenester på SMS, e-post og andre elektroniske kommunikasjonsmidler.

Forhindre misbruk av tjenestene våre

Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

Den berettigede interessen å beskytte tjenestene våre mot misbruk.

For å stille teknisk diagnose på bilen

Informasjon som samles inn gjennom diagnoseapparater som kobles til bilen ved reparasjon eller service. Informasjonen kan videreformidles til samarbeidspartnere for å kunne levere riktig diagnosestillelse.

Bedring av kundeopplevelsen

Ved svar på kundeundersøkelser, vil vi bruke denne informasjonen til å forbedre vårt tjenestetilbud. Dersom du velger å ikke være anonym i denne besvarelsen, kan vi bruke informasjonen til å bedre det individuelle kundeforholdet.

Hvis du svarer anonymt benytter vi svarene for å utarbeide statistikker som benyttes i kundetilfredshetsarbeidet.

For å oppfylle vår kontrakt med deg.

Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

6. Profilering og automatiserte avgjørelser

Vi sammenstiller personopplysninger om deg, slik som opplysninger om hvilke varer du har kjøpt og informasjon om alder og kjønn for å analysere dine preferanser og gi deg tilpassede tilbud og tjenester.

7. Deling av opplysninger

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som leverandører av IT-systemer o.l. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som hindrer deres anledning til å bruke opplysningene til andre formål.

Vi deler ikke personopplysninger med andre selskap enn de, med unntak av samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere sine tjenester dersom du har gitt samtykke til slik deling.

Vi vil også kunne måtte utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, dersom det er mistanke om lovbrudd.

8. Lagringstid

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Kjøpsinformasjon:
  Vi lagrer informasjon om dine kjøp av nye eller bruktbil i 5+2 år, etter besøk på et av våre verksteder lagrer vi informasjonen i 3 år hvis ikke andre lover kommer til anvendelse.
 • Kontaktinformasjon:
  Vi lagrer kontaktinformasjon så lenge du har en aktiv bruker for en av våre nettsider og i 2 år etter at du har eid et kjøretøy som er kjøpt fra oss, eller som har vært på et av våre verksteder.
 • Kontaktinformasjon ved markedsaktiviteter:
  6 måneder
 • Vår korrespondanse:
  Vi lagrer korrespondanse med deg i 2 år eller så lenge kundeforholdet varer.
 • Opplysninger om bruk av nettsidene:
  Vi lagrer informasjon om din bruk av våre og våre samarbeidspartneres og annonsørers nettsider ( Se cookie oversikt på hver nettside eller app som viser hvor lenge informasjonen lagres)
 • Opplysninger fra offentlige registre:
  Brukes kun for å kalle inn til EU kontroll og slettes etter 3 måneder.

9. Dine rettigheter

Kontakt oss dersom du har spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger. På visse vilkår har du anledning til å be oss om å:

a) Gi deg nærmere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger

b) Gi deg en kopi av personopplysninger som du har gitt oss

c) Oppdatere dine personopplysninger

d) Slette opplysninger som vi ikke lengre har rettslig grunnlag for å behandle

e) Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

f) Stoppe behandling av som utelukkende er basert på en automatisk behandling av personopplysninger

g) Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller overføre dataene direkte til en annen leverandør

Der behandlingen er basert på samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake ved å gi oss (kontakt@rebil.no) beskjed om det. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.

10. Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre denne personverninformasjonen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

11. Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om merkets personverninformasjon eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på kontakt@rebil.no.