Rebil og åpenhetsloven

Rebil er forpliktet til å støtte opp om menneskerettighetene, operere i tråd med lovens krav og levere på forventningene til våre kunder, medarbeidere, eiere og andre interessenter om å bidra til en positiv påvirkning på omverden.

Vårt mål er å levere tjenester forbundet med kjøp og salg av bil av høy kvalitet, og samtidig følge internasjonale standarder og fremme menneskerettighetene. Åpenhetsloven sørger for å sette fokus på dette arbeidet, og det stilles krav til å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og verdikjede. Dette arbeidet gjennomføres i praksis ved utførelse av aktsomhetsvurderinger, og rapportering av tiltak og resultater av tiltak.

Vi tar vårt ansvar med å overholde loven på alvor, og utfører arbeidet i tråd med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger. Innen d. 30. Juni 2024 og deretter årlig, eller ved vesentlige endringer i vår risikovurdering, vil vi gjennomføre en vurdering av virksomheten opp mot lovens krav.

Vår redegjørelse for rapporteringsåret 2023 kan leses her.

Hvis du ønsker mer informasjon eller har spørsmål om vår aktsomhetsvurdering, ta gjerne kontakt med oss på kontakt@rebil.no.

Portrettbilde av Jonathan Parr i Rebil t-skjorte